Adresas: 
Margio g. 1, Alytus
Tel.: 315-76551

El. paštas: 
ldpusynelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.pusynelis.alytus.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis“ ugdymo procesas organizuojamas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas:

Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa;
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

 

Uždaviniai:

  • Ugdyti vaikuose tautinę savimonę, pagarbą dzūkų krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms;
  • Plėsti ir gilinti vaiko žinias apie gimtąją kalbą, puoselėti dzūkišką tarmę;
  • Padėti vaikui geriau suvokti jį supantį pasaulį, jo veiklos ir gamtos ryšį, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti;
  • Plėsti vaiko supratimą apie bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą išreikšti jausmus ir savo nuomonę, gerbti kitus;
  • Ugdyti vaiko meninius gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, padėti suvokti meno kūrinius, ugdyti pagarbą tradiciniam menui;
  • Skatinti ir žadinti vaiko fizinį aktyvumą, stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, suteikti žinių apie sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas.

 

2009-2010 m. m. pasiekti šie svarbiausi laimėjimai:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės sėkmingai įgyvendino Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, dvidešimt vieno priešmokyklinio ugdymo ugdytinio pasiekimai atitiko priešmokyklinio ugdymo(si) standartą bei mokytojų ir tėvų lūkesčius, lopšelis-darželis visiškai tenkino vietos gyventojų vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius. Organizavo Alytaus miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams seminarus: ,,Lietuvių tautodailės tradicijų puoselėjimas ikimokyklinėje įstaigoje“ ir ,,Tautinių tradicijų plėtojimas per įvairius muzikinius žanrus - liaudies dainas, žaidimus šokius, lopšines, ratelius ir kt. ikimokykliniame amžiuje“. Vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, buvo suteikta kvalifikuota logopedo pagalba. Svarbus veiksnys, darantis įtaką sėkmingam ugdymo procesui - kvalifikacijos kėlimas, todėl per metus įstaigos vadovai ir pedagogai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose, vykdė pedagoginio darbo patirties sklaidą.